Valkhofpark schetsontwerpen 2011

Hieronder vindt u impressies van de schetsontwerpen uit 2011 gemaakt door Royal Haskoning (thans RoyalHaskoningDHV).

 

valkhofpark_vanaf_weide_nieuw_thumb.jpg valkhofpark_richting_centrum-nieuw_thumb.jpg valkhofpark_vanaf_weide_origineel_met_ondertitel_thumb.jpg valkhofpark_richting_centrum_origineel_met_ondertitel_thumb.jpg

File-pdf-1282kopie.png
Herstelplan Valhofpark - Bestaande situatie

File-pdf-1282kopie.png
SO Herstelplan Valhofpark - situatie na herstel

 

Deze afbeeldingen kunnen gebruikt worden voor publicatie doeleinden t.b.v. berichtgeving over de donjon en het Valkhofpark in Nijmegen. U dient de juiste bron te vermelden. Gebruik van deze afbeeldingen voor commerciële doeleinden is verboden. Het is verboden de afbeeldingen te bewerken en verder te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Stichting Donjon Nijmegen.