Stichting Donjon Nijmegen

Stichting Donjon Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen Nijmeegse organisaties: NVOB Cultuurfonds en Royal HaskoningDHV. Onder het motto ‘voor Nijmegen, door Nijmegen’ hebben zij zich ten doel gesteld de herbouw van de donjon mogelijk te maken.

 

Ruim 600 jaar heeft de donjon het stadsgezicht van Nijmegen bepaald. In verband met de viering van “Nijmegen 2000 jaar” is de donjon nagebouwd als tijdelijke constructie van steigers en doek. Mede door de vele positieve reacties op deze tijdelijke donjon is er, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, een referendum gehouden onder de Nijmeegse bevolking. De uitslag van dit referendum was duidelijk: een ruime meerderheid heeft gekozen voor herbouwen.

 

In 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor selectie van een consortium dat in staat geacht wordt de Donjon te herbouwen en de revitalisering van het Valkhofpark op zich te nemen.

 

Stichting Donjon Nijmegen is in september 2008 door de gemeente Nijmegen aangewezen als kandidaat voor deze opgave.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Donjon Nijmegen is samengesteld uit leden van de samenwerkende organisaties:

Bestuurslid: T.J. Cuppens (NVOB Cultuurfonds)
Bestuurslid: C.A. Algra  (Royal HaskoningDHV)
Penvoerder: H. J.W. van Nieuwenhuijze