Toekomst

Nabije stappen en planning


Geweest:

 • 2004 en eerder
  3D schetsen en haalbaarheidsonderzoeken reconstructie (tijdelijke) donjon
 • Juli 2005 – oktober 2006
  tijdelijke donjon van steigerbuizen in Valkhofpark
 • Maart 2006
  referendum over herbouw donjon, 62% stemt voor
 • Oktober 2006
  Gemeente Nijmegen presenteert eerste plan van aanpak donjon en Valkhofpark
 • Mei 2008
  Gemeente Nijmegen kondigt aanbestedingsprocedure aan
 • September 2008
  Bekendmaking uitslag selectiefase aanbesteding. Gemeente besluit aanbesteding te staken en werkt i.o.m. 1 partij de plannen verder uit.
 • 2009 -
  Uitwerking visiedocument en eerste schetsontwerpen i.s.m. gemeente Nijmegen. Gesprekken met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ter overeenstemming visiedocument.
 • 2010 -
  Uitwerking visiedocument, van schetsontwerpen naar voorlopige ontwerpen. Vervolg gesprekken met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
 • 2011 -
  Verdere uitwerking van de Voorlopige Ontwerpen
 • 2012 -
  Presentatie Voorlopig Ontwerp
  Raadsbesluit plankosten
  Vervolg ontwerpfase, uitwerking naar Definitief Ontwerp
 • 2013 -
  Afronding concept Beeldkwaliteitsplan
  Ondertekening Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst met Gemeente Nijmegen
  Vaststelling Beeldkwaliteitsplan door gemeenteraad
 • 2014 -
  Toetsing van de ontwerpen door gemeente en RCE
  Start traject wijziging Bestemmingsplan
  Uitwerking van de ontwerpen voor Donjon en Valkhofpark
 • 2015 -
  Voorleggen ontwerp-bestemmingsplan
  Goedkeuring van bestemmingsplan door de gemeenteraad Nijmegen
 • 2016 -
  Vaststelling bestemmingsplan, bezwaren bij Raad van State verworpen
  Definitief ontwerp Donjon afgerond
  Omgevingsvergunningaanvraag Donjon ingediend
 • 2017 -
  Contracteren van huurders

 

Lopend en verwacht:

 • 2017 -
  Goedkeuring van de gemeente voor ontwerp Valkhofpark
  Financiele planning afronden voor realisatie Donjon
  Leveranciers selecteren voor bouw i.s.m. NVOB Cultuurfonds
  Start publieksacties
  Bouwplanning maken
  Start eerste werkzaamheden aan het park
 • 2018 -
  Beoorge start van de bouw Donjon gevolgd door tweede fase revitalisatie Valkhofpark

N.B.: De verwachte planning is indicatief en wordt vastgesteld i.s.m. de opdrachtgever (Gemeente Nijmegen) en is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen aan deze planning geen rechten worden ontleend.


Publieksacties


De oude Donjon is een icoon uit het verleden van Nijmegen. De nieuwe Donjon wordt een uitkijktoren naar het verleden en de toekomst. De Nijmegenaar van nu kent dezelfde gedrevenheid, openheid, passie als eeuwen geleden en koestert deze historie, maar gebruikt die energie nu om te bouwen aan de toekomst.

Stichting Donjon Nijmegen kan niet zonder die passie en gedrevenheid van haar inwoners. In de aanloop naar de bouw van de donjon lanceren wij diverse publieksacties. Donjon: voor Nijmegen, door Nijmegen!